<source id="kx6w7"><track id="kx6w7"></track></source>
  <b id="kx6w7"></b>
  1. 
   

  2. 《元史·張雄飛傳》閱讀訓練及答案

   閱讀答案 時間:2019-10-01 08:12 我要投稿
   【www.bama.com - 閱讀答案】

    閱讀下面一篇文言文,完成10-12題。(9分,每小題3分)

    張雄飛,字鵬舉,瑯琊臨沂人。至元二年,廉希憲薦之于世祖,召見,陳當世之務,世祖大說。授同知平陽路轉運司事,搜抉蠹弊,悉除之。帝問處士羅英,誰可大用者,對曰:“張雄飛真公輔器。”帝然之,命驛召雄飛至。

    十六年,拜御史中丞,行御史臺事。阿合馬以子忽辛為中書右丞,行省江淮,恐不為所容,改陜西漢中道提刑按察使。未行,阿合馬死,朝臣皆以罪去。拜參知政事。阿合馬用事日久,賣官鬻獄,紀綱大壞,雄飛乃先自降一階,于是僥幸超躐者皆降之。忽辛有罪,敕中貴人及中書雜問,忽辛歷指宰執曰:“汝曾使我家錢物,何得問我!”雄飛曰:“我曾受汝家錢物否?”曰:“惟公獨否。”雄飛曰:“如是,則我當問汝矣。”忽辛遂伏辜。二十一年春,上與朝臣議大赦天下,雄飛諫曰:“古人言:無赦之國,其刑必平。故赦者,不平之政也,圣明在上,豈宜數赦!”帝嘉納之,語雄飛曰:“大獵而后見善射,集議而后知能言,汝所言者是。朕今從汝。”遂降輕刑之詔。

    飛剛直廉慎,始終不易其節。嘗坐省中,詔趣召之,見于便殿,謂雄飛曰:“若卿可謂真廉者矣。聞卿貧甚,今特賜卿銀二千五百兩、鈔二千五百貫。”雄飛拜謝,將出,又詔加賜金五十兩及金酒器,雄飛受賜,封識藏于家。后阿合馬之黨以雄飛罷政,詣省乞追奪賜物,裕宗在東宮聞之,命參政溫迪罕諭丞相安童曰:“上所以賜張雄飛者,旌其廉也,毋為小人所詐。”塔即古阿散請檢核前省錢谷,復用阿合馬之黨,竟矯詔追奪之。塔即古阿散等俄以罪誅,帝慮校核失當,命近臣伯顏閱之。中書左丞耶律老哥勸雄飛詣伯顏自辨,雄飛曰:“上以老臣廉,故賜臣,然臣未嘗敢輕用,而封識以俟者,正虞今日耳,又可自辨乎?”

    二十一年,盧世榮以言利進用,雄飛與諸執政同日皆罷。二十三年,起為燕南河北道宣慰使,決壅滯,黜奸貪,政化大行!卒于官。

    (選自《元史·張雄飛傳》,有刪節)

    【注】壅:堵塞

    10、對下列句子中加點詞語的解釋,不正確的一項是()

    A.十六年,拜御史中丞。拜:拜見

    B.阿合馬用事日久,賣官鬻獄。用事。掌權

    C.忽辛遂伏辜。辜:罪

    D.雄飛受賜,封識藏于家。識:作標記

    11、下列句子中,加點詞的意義和用法相同的一組是()

    A.雄飛乃先自降一階若事之不濟,此乃天也

    B.汝曾使我家錢物,何得問我何可勝道也哉

    C.悉除之田橫,齊之壯士耳

    D.盧世榮以言利進用焉用亡鄭以陪鄰

    12、下列對原文有關內容的理解,不正確的一項是()

    A.張雄飛受廉希憲推薦,世祖召見他,他陳述了當時國家要做的最重要的事情,世祖很高興,授予他同知平陽路轉運司的職務。

    B.阿合馬讓自己的兒子忽辛擔任中書右丞,巡視管理江淮一帶的事務,阿合馬擔心兒子不被張雄飛容納,就讓兒子改任陜西漢中道提刑按察使。

    C.忽辛犯罪,世祖下令中貴人和中書省官員一起審問,忽辛說審問的官員都曾經收受過忽辛家的錢物,只有張雄飛沒有收過。

    D.塔即古阿散等人因犯罪被殺后,皇帝考慮到阿合馬的余黨檢查校實有誤,命令溫迪罕和丞相安童復查。張雄飛沒有聽從耶律老哥的建議辯白。

    13、把文言文閱讀材料中劃橫線的句子翻譯成現代漢語。(10分)

    ①故木受繩則直,金就礪則利,君子博學而日參省乎己,則知明而行無過矣。(4分)

    ②若余鄭以為東道主,行李之往來,共其乏困,君亦無所害。(3分)

    ③既東封鄭、又欲肆其西封,若不闕秦,將焉取之?(4分)

    參考答案:

    10.A(“拜”,擔任。)

    11.B(B均為副詞,怎么。A項前者為副詞,“就”;后者相當于判斷動詞,是。C項前者為代詞;后者為助詞,的。D項前為介詞“因、憑”;后為連詞,相當于“來”。

    12.D(復查的人是伯顏,不是溫迪罕和丞相安童。)

    13.①所以赦免,是不公平的政策啊。圣明的君主執政,怎么能幾次赦免犯人!

    ②皇帝賞賜張雄飛的原因,是要表彰他的廉潔,不要受小人欺騙。

    ③多次打獵之后才能發現善于射箭的人,集中各種想法(意見)之后才能聽到好的意見,你的話是正確的。

   空姐艳照